Bảng tiêu chuẩn cân nặng, chiều cao của trẻ

BẢNG TIÊU CHUẨN KIỂM TRA CÂN NẶNG, CHIỀU CAO CỦA BÉ

be0tuoi_26_chieucao-cannang

Cách tính cân nặng – chiều cao trung bình cho bé:
Cân nặng
Mới sinh trung bình 3kg
5-6 tháng: Gấp đôi khi mới sinh: 3kg x 2 = 6kg.
1 tuổi: Gấp 3 lúc mới sinh : 3kg x 3 = 9kg.
2 tuổi: Gấp 4 lúc mới sinh : 3kg x 4 = 12kg.
Mỗi năm sau tăng trung bình 2kg/năm.
Ví dụ: Trẻ 4 tuổi sẽ có cân nặng là 12kg + 2kg/năm x 2 năm = 16kg.
Chiều cao

Cách tính chiều cao đơn giản cho trẻ 2 -12 tuổi: Chiều cao (cm) = tuổi (năm) x 6 + 77.
Trẻ mới sinh trung bình cao 50cm
1 tuổi: 75cm
2 tuổi: 85cm
3 tuổi: 95cm
Sau đó mỗi năm tăng 5cm cho đến tuổi dậy thì. Khi đến tuổi dậy thì, chiều cao tăng
nhanh như lúc 2 năm đầu.
Chiều cao tương lai của trẻ có thể ước tính: gấp đôi lúc 2 tuổi.
Ví dụ: Trẻ 2 tuổi cao 87cm thì chiều cao tương lai khoảng 174cm (1m74).

Theo tiêu chuẩn cân nặng/tuổi người ta chia suy dinh dưỡng làm 3 độ:

- Suy dinh dưỡng Độ I : Trọng lượng còn 90% so với tuổi
- Suy dinh dưỡng Độ II : Trọng lượng còn 75% so với tuổi
- Suy dinh dưỡng Độ III : Trọng lượng còn dưới 60% so với tuổi.

(Nguồn ABBOTT)

chung cư 304 hồ tùng mậu